OŚRODEK W CHYROWEJ

Kontakt

Kim są Łemkowie

Chyrowa

Aktualności

Kalendarz imprez

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MOKREM

Kontakt

Mniejszość Ukraińska

Dialog Polsko-Ukraiński

Aktualności

Kalendarium

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MIELCU

Kontakt

Romowie w Mielcu

Romowie na Podkarpaciu

Aktualności

Terminarz

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Rada Programowa

 

Rada Programowa Centrum Dialogu Międzykulturowego składa się z osób prywatnych oraz przedstawicieli różnego rodzaju organizacji i instytucji zainteresowanych sprawą dialogu międzykulturowego. Jej powstanie było jednym z pierwszych etapów procesu powołania do życia Centrum Dialogu Międzykulturowego - placówki, której głównym celem jest ochrona bogatego dziedzictwa mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Podkarpacie. Prowadząc swoją działalność i realizując zamierzone cele, Centrum Dialogu Międzykulturowego ma zamiar współpracować z różnego rodzaju organizacjami, należącymi do różnych sektorów życia publicznego, a więc z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, samorządami, instytucjami państwowymi i organizacjami kościelnymi. Każda z tych organizacji może zgłosić swój udział w Radzie Programowej.
Rada Programowa zajmuje się organizacją i zarządzaniem Centrum Dialogu Międzykulturowego. Jest porozumieniem partnerów zainteresowanych i popierających ideę dialogu.

Do zadań Rady Programowej należą:
- wytyczenie kierunków działalności CDM
- opracowanie programu CDM
- powoływanie zespołów roboczych
- przydzielenie zespołom roboczym konkretnych zadań.
Skład Rady Programowej CDM nie jest zamknięty, mogą w dalszym ciągu do niej przystępować przedstawiciele różnych organizacji, zainteresowanych kwestią kształtu placówki i kierunkami podejmowanych przez nią działań.

 

 

 

 

  MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

KONTAKT

PROJEKT PRO AEQUO

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY

GALERIE

BIBLIOGRAFIA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ARCHIWUM

  LINKI

CeWOP

KARPATYart

Pro Aequo

Beskid Niski.pl

tolerancja.pl

 

Miejsce na link do Twojej strony

Napisz do nas

rzeszow@centrumdialogu.pl

 

  WSPÓŁPRACA

CeWOP

ProAequo

KARPATYart

Zjednoczenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków

Związek Ukraińców w Polsce