OŚRODEK W CHYROWEJ

Kontakt

Kim są Łemkowie

Chyrowa

Aktualności

Kalendarz imprez

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MOKREM

Kontakt

Mniejszość Ukraińska

Dialog Polsko-Ukraiński

Aktualności

Kalendarium

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MIELCU

Kontakt

Romowie w Mielcu

Romowie na Podkarpaciu

Aktualności

Terminarz

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Pro Aequo

Stowarzyszenie „Pro Aequo” jest organizacją pozarządową, w polu zainteresowania której znajdują się kwestie szeroko pojętej dyskryminacji. Jego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji wszystkich grup społecznych narażonych na nietolerancję i niesprawiedliwe traktowanie. W szczególności działaniami stowarzyszenia objęte są: kobiety, osoby niepełnosprawne, mniejszości narodowe, etniczne i seksualne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym bezdomni, bezrobotni, ubodzy, osoby chore.

 

W związku z tym stowarzyszenie podejmuje działania mające prowadzić do realizacji takich zadań, jak między innymi:

- reprezentacja i rzecznictwo interesów grup dyskryminowanych

- edukacja obywatelska grup dyskryminowanych

- przeciwdziałanie bezrobociu i promocja rozwoju przedsiębiorczości wśród osób pochodzących z grup dyskryminowanych lub zagrożonych wykluczeniem

- promowanie i wspieranie działań społeczności lokalnych służących przeciwdziałaniu dyskryminacji

- pomoc charytatywna osobom ubogim i zagrożonym wykluczeniem społecznym

- podejmowanie działań na rzecz zwiększenia poziomu dostępności do Internetu grup dyskryminowanych lub zagrożonych wykluczeniem

- przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym grup dyskryminowanych

 

Odnośnie mniejszości narodowych i etnicznych realizowane są następujące cele:

- przełamywanie wszelkich stereotypów związanych z kulturą, sposobem życia, rolą w społeczeństwie grup mniejszościowych

- podtrzymywanie i pomoc w promocji tradycji kulturowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych

 

 Ponieważ główny cel Centrum Dialogu Międzykulturowego – a więc ochrona bogatego dziedzictwa mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego - jest zbieżny z jednym z celów stowarzyszenia Pro Aequo, stowarzyszenie aktywnie włączyło się w realizację tego projektu.

 

Kontakt: Joanna Wodniak, tel.: 0501 588 326

 

Strona w budowie.


 

  MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

KONTAKT

PROJEKT PRO AEQUO

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY

GALERIE

BIBLIOGRAFIA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ARCHIWUM

  LINKI

CeWOP

KARPATYart

Pro Aequo

Beskid Niski.pl

tolerancja.pl

 

Miejsce na link do Twojej strony

Napisz do nas

rzeszow@centrumdialogu.pl

 

  WSPÓŁPRACA

CeWOP

ProAequo

KARPATYart

Zjednoczenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków

Związek Ukraińców w Polsce