OŚRODEK W CHYROWEJ

Kontakt

Kim są Łemkowie

Chyrowa

Aktualności

Kalendarz imprez

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MOKREM

Kontakt

Mniejszość Ukraińska

Dialog Polsko-Ukraiński

Aktualności

Kalendarium

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MIELCU

Kontakt

Romowie w Mielcu

Romowie na Podkarpaciu

Aktualności

Terminarz

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Aktualności

 

 


Zobacz galerię fotografii...

Ukraińcy i Łemkowie na Podkparpaciu- życie codzienne i dorobek kulturowy

Rzeszów, 13- 14 maja 2005.

 

W dniach 13-14 maja Rzeszowie, w ramach realizacji projektu <Pro Aequo> odbyła się konferencja nt:  Ukraińcy i Łemkowie na Podkparpaciu- życie codzienne i dorobek kulturowy. Organizatorami konferencji było Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na Sali Senatu URz obecnych było blisko 70 uczestników. Każdy  z gości otrzymał specjalnie przygotowaną na tę okazję teczkę, która oprócz programu zawierała również Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. oraz artykuł autorstwa Mariana Malikowskiego, Dariusza Wojakowskiego pt: Polska polityka wobec Ukrainy i mniejszości ukraińskiej a stosunki etniczne na pograniczu polsko- ukraińskim, jak i ulotki CeWOP i BPO.

Program konferencji przewidywał 2 części: ukraińską i łemkowską. Po wygłaszanych kolejno referatach przeznaczony był czas na dyskusję, podczas której uczestnicy mieli  możliwość kierowania pytań do prelegentów.

Po otwarciu obrad przez dr Wojakowskiego i powitaniu przybyłych gości oraz prelegentów, został odczytany list gratulacyjny od Pana Prezydenta Miasta Rzeszowa. Następnie Magdalena Maruszewska- Drymajło zaprezentowała główne założenia projektu <Pro Aequo> realizowanego przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiła cel konferencji- propagowanie informacji o życiu i osiągnięciach mieszkających na Podkarpaciu Ukraińców i Łemków, którzy od wieków zamieszkują wspólnie z Polakami obszary dzisiejszego województwa podkarpackiego. Wg danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2001 roku, które w swojej prelekcji przybliżył dr Dariusz Wojakowski, Ukraińcy stanowią ok. 6 tysięcy osób, natomiast narodowość łemkowską deklaruje150 osób.

Następnie rozpoczęła się zasadnicza część obrad, w których kolejno głos zabierali:

Część I: Ukraińcy na Podkarpaciu – tradycja i współczesność.

- dr Dariusz Wojakowski, Uniwersytet Rzeszowski – Ukraińcy na Podkarpaciu w świetle badań socjologicznych.

- dr Olga Popowicz, Uniwersytet Rzeszowski – Życie kulturalne i społeczne Ukraińców w Przemyślu i okolicach.

- Ks. Juliusz Krawiecki, proboszcz parafii gr.- kat. w Bardoszycach- Społeczność łemkowsko- ukraińska dzisiaj. Spojrzenie w przyszłość i problem z przeszłości.

 

Część II: Łemkowie na Podkarpaciu – literatura i współczesność

- dr Ewa Michna, Uniwersytet Jagielloński – Łemkowie a ruch rusiński.

- dr Helena Duć-Fajfer, Uniwersytet Jagielloński – Przez literaturę ku etniczności – literatura łemkowska od poł. XIX wieku do dziś.

- mgr Renata Gabło, Stowarzyszenie TerkaAktywność społeczna mniejszości łemkowskiej na Podkarpaciu.

- Jarosław Giemza, Muzeum Zamek w Łańcucie - Cerkwie Karpat i Podkarpacia na tle architektury cerkiewnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Imprezami towarzyszącymi Konferencji były: koncert chórów muzyki cerkiewnej „Namysto” oraz „Irmos” z komentarzem ks. Bazylego Gałczyka w dniu 14 maja 2005 r. w kościele pw Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie o godz. 20.30., a także wystawa w „Galerii pod Ratuszem” (rzeźba Mikołaja Mazuryka, grafika Arety Fedak oraz ikony Małgorzaty Dawidiuk) w dniach 14- 29 maja 2005r.

Ponadto, w dniu 15 maja w ramach imprezy „Paniaga” święta ul. 3-go Maja,  której organizatorem był Urząd Miasta Rzeszowa przy współpracy Rady Osiedla Śródmieście, na zaproszenie Centrum Wspierania Oganizacji Pozarządowych, gościły i koncertowały zespoły „Widymo” z Sanoka, „Nadia” oraz „Wesołe Bandury” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Przemyślu.

 


 

 

 

Powrót do początku strony

 

  MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

KONTAKT

PROJEKT PRO AEQUO

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY

GALERIE

BIBLIOGRAFIA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ARCHIWUM

  LINKI

CeWOP

KARPATYart

Pro Aequo

Beskid Niski.pl

tolerancja.pl

 

Miejsce na link do Twojej strony

Napisz do nas

rzeszow@centrumdialogu.pl

 

  WSPÓŁPRACA

CeWOP

ProAequo

KARPATYart

Zjednoczenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków

Związek Ukraińców w Polsce