OŚRODEK W CHYROWEJ

Kontakt

Kim są Łemkowie

Chyrowa

Aktualności

Kalendarz imprez

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MOKREM

Kontakt

Mniejszość Ukraińska

Dialog Polsko-Ukraiński

Aktualności

Kalendarium

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MIELCU

Kontakt

Romowie w Mielcu

Romowie na Podkarpaciu

Aktualności

Terminarz

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Stowarzyszenie KARPATYart

Organizacja KARPATYart to stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego Polski ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Karpaty. W związku z tym stowarzyszenie jest inicjatorem lub partnerem wielu akcji prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego oraz akcji o zasięgu ogólnopolskim, mających na celu aktywację społeczności na polu kulturalnym. Stowarzyszenie prowadzi akcje o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, promuje ideę wspólnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim, różnorodność kulturową, wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, artystów profesjonalnych i amatorów z terenu Podkarpacia, współpracuje z władzami samorządowymi i centralnymi. Stowarzyszenie kładzie w swojej działalności nacisk na przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez promowanie twórczości artystycznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz wspieranie kultury mniejszości etnicznych i narodowych.

Wraz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CeWOP i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dukli, stowarzyszenie KARPATYart zorganizowało imprezę promującą dziedzictwo kulturowe obszarów Beskidu Dukielskiego - Dzień Dialogu Międzykulturowego w Chyrowej. Impreza ta odbyła się w dniu 15 sierpnia 2004r., zorganizowana została w ramach programu Fundacji Wspomagania Wsi „Kultura na Prowincji” i przyczyniła się również do upowszechnienia idei stworzenia w Chyrowej Centrum Dialogu Międzykulturowego (CDM).

Stowarzyszenie KARPATYart wchodzi w skład Rady Programowej CDM w Chyrowej, aktywnie działa w kierunku zorganizowania tej placówki, zajmuje się wspieraniem i promowaniem idei dialogu Międzykulturowego.

Główna siedziba stowarzyszenia znajduje się w Rzeszowie, posiada ono także oddział regionalny w miejscowości Chyrowa.

Kontakt:

Siedziba główna:

karpatyart@o2.pl,

 Adres: Kraszewskiego 1,  35-016 Rzeszów,

Tel./Fax. 853 28 68, Tel.  853 53 56

 Oddział w Chyrowej:

Tel. 13 433 05 60

pod_hyrowa@o2.pl

 

Więcej informacji na stronie: http://karpatyart.w.interia.pl

 

 

  MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

KONTAKT

PROJEKT PRO AEQUO

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY

GALERIE

BIBLIOGRAFIA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ARCHIWUM

  LINKI

CeWOP

KARPATYart

Pro Aequo

Beskid Niski.pl

tolerancja.pl

 

Miejsce na link do Twojej strony

Napisz do nas

rzeszow@centrumdialogu.pl

 

  WSPÓŁPRACA

CeWOP

ProAequo

KARPATYart

Zjednoczenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków

Związek Ukraińców w Polsce