OŚRODEK W CHYROWEJ

Kontakt

Kim są Łemkowie

Chyrowa

Aktualności

Kalendarz imprez

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MOKREM

Kontakt

Mniejszość Ukraińska

Dialog Polsko-Ukraiński

Aktualności

Kalendarium

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MIELCU

Kontakt

Romowie w Mielcu

Romowie na Podkarpaciu

Aktualności

Terminarz

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

CDM w Chyrowej - Informacje o Chyrowej

 

  CHYROWA


Chyrowa to mała miejscowość leżąca nad potokiem Iwielka w Beskidzie Dukielskim. W przeszłości wieś zamieszkiwana była przez ludność pochodzenia łemkowskiego, dziś nieco opustoszała (zaledwie 98 osób zameldowanych jest tu na stałe), a jej mieszkańcy to w połowie Łemkowie, wyznania greckokatolickiego, w połowie zaś Polacy, wyznania rzymskokatolickiego. W Chyrowej oraz jej okolicach zamieszkuje także mniejszość żydowska i węgierska. Sytuacja ta rodzi wiele problemów społecznych, dość typowych i powszechnych dla terenów, gdzie dochodzi do spotkania różnych kultur. Ze względu na tą sytuację demograficzną oraz położenie i przepiękne otoczenie to tu zdecydowano się otworzyć pierwszy z trzech planowanych na terenie województwa podkarpackiego ośrodków Centrum Dialogu Międzykulturowego.
Położenie Chyrowej w paśmie Beskidu Niskiego, na trasie „czerwonego szlaku”, który jest głównym, pieszym szlakiem turystycznym Karpat oraz nieopodal granicy Polski ze Słowacją, sprawia, że miejscowość jest atrakcyjnym celem dla turystów. Cisza, spokój, kontakt z przyrodą, z kulturą różnych grup etnicznych przyciąga w te strony wiele osób, które chcą odpocząć od zgiełku i problemów codziennego życia.
Historia wsi Chyrowa (pisana również jako Hyrowa) sięga roku 1366, wtedy właśnie można odnaleźć pierwsze wzmianki o niej w oficjalnych dokumentach. Przez lata jej nazwa wielokrotnie się zmieniała i brzmiała: Chirwatowa Wola, Horowa, Cherowa i tłumaczona jest jako urobiona od imienia lub przydomku.
Jak wskazują dokumenty, już w XVII wieku była we wsi cerkiew i młyn Ze względu na to, że wieś położona była nieco na uboczu szlaków handlowych, szczęśliwie omijały ją burze dziejowe. Działo się tak aż do drugiej wojny światowej, kiedy to w roku 1944 podczas walk o przełamanie niemieckich umocnień Chyrowa wraz z okolicznymi miejscowościami została zrównana z ziemią. Z ludnej wsi, zamieszkiwanej przed wojną przez 300 rodzin, zostało zaledwie kilka domów. Spłonęła także, zbudowana w okresie międzywojennym cerkiew prawosławna.
W samej miejscowości warto zobaczyć drewnianą cerkiew greckokatolicką pod wezwaniem Opieki Matki Bożej. Cudem przetrwała ona czasy wojny, obecnie zaś jest filią kościoła rzymskokatolickiego w Iwli. Najstarsza część cerkwi – murowane prezbiterium (wcześniej prawdopodobnie kaplica) pochodzi z początku XVII wieku. Do niej w roku 1780 dobudowano w stylu zachodniołemkowskim drewnianą nawę i babiniec. Wewnątrz cerkwi znajduje się wartościowy, rokokowy ikonostas. Przy cerkwi zachowały się resztki starego cmentarza.
Dzięki remontom i renowacjom cerkwi, udało się zachować malowany na desce ikonostas o cechach barokowych, który można dziś podziwiać, niestety malowidła ścienne na płótnie uległy zniszczeniu. Udało się natomiast odnaleźć dzwon, który mieszkańcy Chyrowej zakopali w ziemi w roku 1939, tuż przed wkroczeniem Niemców.
Z lokalizacją cerkwi związana jest legenda. Według niej, w miejscu, gdzie dziś stoi cerkiew pojawił się pewnego dnia obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przywędrował on w cudowny sposób z terenów ówczesnych Węgier. Obraz nie pozwolił się wywieźć z powrotem wozem zaprzężonym w konie. Wywieziony wozem z zaprzęgiem wołów powrócił sam w cudowny sposób do Chyrowej, gdzie znalazł honorowe miejsce w nowo wybudowanej cerkwi.
W miejscowości znajduje się narciarski wyciąg orczykowy, planuje się również, że do jesieni odtworzony zostanie stary szlak narciarstwa biegowego Chyrowa - Dukla, który latem będzie wykorzystywany przez turystów jako trasa rowerowa. Przez Chyrową prowadzi też niedawno otwarta dydaktyczna Ścieżka przyrodniczo – historyczna Iwla – Chyrowa, która przeznaczona jest dla młodzieży szkolnej oraz turystów preferujący aktywny wypoczynek połączony z obserwacją przyrody i zwiedzaniem interesujących obiektów kultury. Turysta znajdzie tu więc szlaki rowerowe i piesze, wiele atrakcji czeka zwłaszcza na tego, kto skusi się na wędrówkę Szlakiem Architektury Drewnianej, który prowadzi również przez te tereny.
Opracowano w oparciu o:
www.pilot.pl
www.gazeta.pl
www.beskidniski.pl
www.dukla.pl

 

  

  MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

KONTAKT

PROJEKT PRO AEQUO

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY

GALERIE

BIBLIOGRAFIA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ARCHIWUM

  LINKI

CeWOP

KARPATYart

Pro Aequo

Beskid Niski.pl

tolerancja.pl

 

Miejsce na link do Twojej strony

Napisz do nas

rzeszow@centrumdialogu.pl

 

  WSPÓŁPRACA

CeWOP

ProAequo

KARPATYart

Zjednoczenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków

Związek Ukraińców w Polsce