OŚRODEK W CHYROWEJ

Kontakt

Kim są Łemkowie

Chyrowa

Aktualności

Kalendarz imprez

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MOKREM

Kontakt

Mniejszość Ukraińska

Dialog Polsko-Ukraiński

Aktualności

Kalendarium

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MIELCU

Kontakt

Romowie w Mielcu

Romowie na Podkarpaciu

Aktualności

Terminarz

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CeWOP

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CeWOP jest organizacją pozarządową. Powstała ona w 1998r., a do jej głównych celów należą:

- Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli poprzez wspieranie działań organizacji pozarządowych

- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy ekonomicznej społeczeństwa, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu.

 - Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, także grup znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności: obrona praw różnych grup społecznych oraz osób indywidualnych,  w tym obrona praw konsumenta, obrona praw grup dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, w szczególności z względu na narodowość, płeć, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną i bezrobocie.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców województwa podkarpackiego, CeWOP zaangażował się w rozwijanie idei dialogu międzykulturowego. Służyć temu miało między innymi zorganizowanie imprezy promującej dziedzictwo kulturowe społeczności zamieszkujących tereny Beskidu Niskiego: Dzień Dialogu w Chyrowej, otwarcie w Chyrowej regionalnego oddziału CeWOP-u, starania o utworzenie tam stałej placówki zajmującej się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, promowaniem i ochroną ich tradycji i kultury.

Od stycznia 2005 r. CeWOP bierze również udział w realizacji projektu Pro Aequo - program wsparcia mniejszości etnicznych i wyznaniowych na Podkarpaciu.

Celem projektu jest promowanie równego traktowania osób należących do różnych grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących tereny Podkarpacia. Podkarpacia. W ramach projektu będą podejmowane przedsięwzięcia promocyjno-edukacyjne na rzecz zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne i religię.

W ramach projektu planowane jest między innymi uruchomienie 3 placówek zajmujących się promowaniem i rozwijaniem idei dialogu międzykulturowego. Te placówki, czyli Centra Dialogu Międzykulturowego zlokalizowane będą w Chyrowej, Mokrem i prawdopodobnie w Mielcu. CeWOP jest jednym z organizatorów i koordynatorów tych placówek, jednym z partnerów wyznaczających program CDM-ów i kierunki działań.

 

W ramach CeWOP-u prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawne (zapewnia je Biuro Porad Obywatelskich), działa tu także Centrum Wolontariatu, Lokalny Ośrodek Informacyjny na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji i Biuro Szkoleniowo Konsultingowe.

 

 

Więcej informacji na stronie: www.cewop.org.pl

 

 


 

  MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

KONTAKT

PROJEKT PRO AEQUO

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY

GALERIE

BIBLIOGRAFIA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ARCHIWUM

  LINKI

CeWOP

KARPATYart

Pro Aequo

Beskid Niski.pl

tolerancja.pl

 

Miejsce na link do Twojej strony

Napisz do nas

rzeszow@centrumdialogu.pl

 

  WSPÓŁPRACA

CeWOP

ProAequo

KARPATYart

Zjednoczenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków

Związek Ukraińców w Polsce