A R C H I W U M

  OŚRODEK W CHYROWEJ

Kontakt

Kim są Łemkowie

Chyrowa

Aktualności

Kalendarz imprez

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MOKREM

Kontakt

Mniejszość Ukraińska

Dialog Polsko-Ukraiński

Aktualności

Kalendarium

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MIELCU

Kontakt

Romowie w Mielcu

Romowie na Podkarpaciu

Aktualności

Terminarz

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Zaproszenia

Plakat zaproszenie - konferencja "Ukraińcy i Łemkowie - życie codzienne i dorobek kulturowy"

 

Plakat zaproszenie - konferencja "Romowie na Podkarpaciu - tradycja i współczesność"

Aktualności

29 września 2005 w Sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania przy ul. Mickiewicza 1 w Rzeszowie odbyła się zorganizowana przez CeWOP debata „Mity, stereotypy i rzeczywistość – postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych – czyli tolerancja w wydaniu Polaków”

 

W dyskusji udział wzięli między innymi:

 
Andrzej Czajkowski – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Andrzej Grzymała – Kazłowski – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dariusz Wojakowski – Uniwersytet Rzeszowski
Olga Popowicz – Uniwersytet Rzeszowski
Adam Bartosz – Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Piotr Sowiński – Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych
Bogdan Bieniek – Wiceprezydent Miasta Mielca
Jan Pieniądz – Radny Sejmiku  Województwa Podkarpackiego
Beata Jaśko Stowarzyszenie Harangos" Kraków
 

 

 

 

 

W dniu 17 czerwca 2005 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyła się konferencja "Romowie na Podkarpaciu - tradycja i współczesność". Organizatorami konferencji są CeWOP oraz Urząd Miejski w Mielcu. Wkrótce więcej informacji.

 

W dniu 13. 05. 2005 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja „Ukraińcy i Łemkowie na Podkarpaciu – życie codzienne i dorobek kulturowy”. Organizatorami konferencji są Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CeWOP oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Celem konferencji było przedstawienie dorobku kulturalnego podkarpackich Ukraińców i Łemków, jak również przybliżenie polskim uczestnikom konferencji problemów, z jakimi, na co dzień zmagają się ich sąsiedzi zaangażowani w ochronę i rozwój własnego dziedzictwa kulturowego...więcej

 

W dniu 13-04-2005r. w Mokrem koło Sanoka w placówce Centrum Dialogu Międzykulturowego, pod patronatem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych odbyło się szkolenie dotyczące pisania projektów. Uczestnicy zapoznali się ze sposobami wypełniania formularzy, tworzenia budżetu projektu, wyszukiwania konkursów i programów skierowanych do mniejszości narodowościowych i etnicznych. W sposób praktyczny wykorzystywali oni nowo nabytą wiedzę pisząc projekty pod okiem pracowników CeWOP. Szkolenie było skierowane do osób, które zajmują się lub będą zajmować pozyskiwaniem funduszy dla Centrów Dialogu Międzykulturowego w Chyrowej, Mokrem i Mielcu, jak również do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Podkarpacia zajmujących się problemami mniejszości narodowych.


 

  MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

KONTAKT

PROJEKT PRO AEQUO

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY

GALERIE

BIBLIOGRAFIA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ARCHIWUM

  LINKI

CeWOP

KARPATYart

Pro Aequo

Beskid Niski.pl

tolerancja.pl

 

Miejsce na link do Twojej strony

Napisz do nas

rzeszow@centrumdialogu.pl

 

  WSPÓŁPRACA

CeWOP

ProAequo

KARPATYart

Zjednoczenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków

Związek Ukraińców w Polsce